Klubbens nyheder

Skrevet af formanden

Sæsonen 2010/2011

24. marts 2011

Dette er mit sidste indlæg da jeg har været nødt til at lægge spillet på hylden og trækker mig derfor samtidig fra bestyrelsen. Tomas Vilholm er klubbens nye formand, hvilket glæder mig utrolig meget idet Tomas er meget vellidt i´blandt klubbens medlemmer og bestyrelse.
Det har været nogle fantastiske år i en helt fantastisk god og velfungerende klub, takket være nogle meget forstående og hjælpsomme medlemmer og en arbejdsom bestyrelse. Jeg håber den nye bestyrelse  fortsat får lige så stor opbakning, og jeg vil glæde mig til at følge klubben på sidelinien og se den vokse efter en meget svær sæson.
Den nye sæson starter med spillermøde for turneringsspillere i Søndermarkshallen torsdag den 18. august kl. 19.00, hvor nuværnede og nye medlemmer bydes velkommen.
Ungdomsafdelingen starter mandag den 29. august, og samme dato starter motionisterne.
Tak til alle medlemmer for mange fantastiske oplevelser gennem tiden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. november 2010

Ungdomsafdelingen har været inde i en afmatning med hensyn til medlemmer - specielt de større årgange. Vi prøver nu i bestyrelsen at ændre ved træningsformen, da den har været lidt henholdende på grund af ovenstående. Der bliver nu sat mere fokus på træning i form af en del salgtræning, diciplin på banen m.m., og mindre frit spil. Dette tiltag skulle gerne glæde en del spillere der gerne vil lære mere.

Motionsafdelingen led meget i opstarten, men har nu fået tildelt 1 time mandag kl. 18.00 og 1 time torsdag kl. 20.00 på Amtsgymnasiet. Fredagene er dermed ikke længere til rådighed. Dette har allerede nu givet os flere medlemmer, så det igen går den rigtige vej med medlemstallet.

Turneringsafdelingen er nu i fuld gang med amtsturneringen, men vi oplever desværre stadig at mange af vores hold får aflyst kampe. Lidt ærgerligt at dette ikke håndhæves kraftigere af DGI. Vi ser nu frem til vores juleafslutning 16. december hvor der skal - Nååå nej det må vi jo ikke røbe her :-).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.september 2010

17. august blev denne sæson indledt med spillermøde, og kunne med glæde konstatere at kun ganske få turneringsspillere var stoppet, men til gengæld mødte nye og tidligere spillere op. Turneringen er lige foran os, og bestyrelsen har valgt at tilmelde 7 amtshold i denne sæson.

Motionsafdelingen er desværre næsten helt ødelagt da kun ganske få ønsker at spille fredage. Bestyrelsen har derfor besluttet at anvende mandage i Stillingehallen til motionisterne, men sæsonens nedgang i medlemmer får desværre økonomiske konsekvenser for klubben.

Ungdomsafdelingen er startet bedre i år, og her forventer vi allerede på nuværende tidspunkt at runde sidste års medlemsantal, så det i sig selv er meget positivt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. juli 2010

Vi har nu endelig fået afsluttet en marathon med Kommunen om fordeling af haltider til ungdom, turnering og motion.
Et langt sejt forløb er nu endelig mundet ud i at vores børn og tildels turneringsspillerne har fået de samme tider som tidligere.
Desværre har vi mistet en super god træningstid til motionister om torsdagen til en anden sprotsgren der var i bekneb for træningstid til børn og unge. Det er vi selvfølgelig nødt til at respektere, da børn og unges kommer først. En ny hal ved Gymnasiet står færdig til marts 2011 efter planen, og så må vi se om det er muligt at få bedre tider næste sæson.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sæsonen 2009/2010

28. marts 2010

Endnu en sæson er kommet til sin afslutning og årets klubmesterskab blev endnu engang en succes. Med knap 100 kampe spillet søndag  den 14. marts, var det en stor opgave for bestyrelsen at få afviklet stævnet, og da der indløb nogle afbud måtte der en ekstra justering til.
Generalforsamlingen er netop afholdt, og referatet ligger nu klar på under fanen Generalforsamling.
Turneringsspillerne starter sommerbadminton onsdag den 21. april kl. 20.00 i Nordhallen.
Bestyrelsen ønsker alle en god sommer og vi glæder os til at byde dig velkommen til en ny sæson i august. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. marts 2010

Vi er nu meget tæt på dagen hvor de mange klubmestre skal findes. Igen i år vil ungdoms- og turneringsspillere afvikle mesterskabet samme dag nemlig søndag den 14. marts i Søndermarkshallen fra kl. 09.00. I forbindelse med mesterskabet skal vi traditionen tro kåre årets spiller og kammerat blandt ungdomsspillerne og for turnerringsspillernes vedkommende er der en vandrepokal der skal skifte hænder.
Torsdag den 25. marts afholder vi årets generalforsamling kl. 19.00 i klubrummet i Søndermarkshallen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. december 2009

Så er vores julearrangementer for ungdom- og turneringsspillere vel overstået, og alle er gået på juleferie.
Vi glæder os til at komme igang efter nytår og få rystet andefedtet af os.
Desværre kan vore motionister på Amtsgymnasiet kun spille i uge 1, da der skal skiftes lofter i hele hallen fra mandag i uge 2 til fredag i uge 6, og da der altid er lukket i uge 7, starter vi først torsdag i uge 8. Desværre har det ikke været muligt at få erstatningstimer.

Bestyrelsen vil ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. november 2009

Sæsonen er nu godt igang og vi glæder os stadig over tilgangen af medlemmer, flest på kvindesiden. Det er dejligt at se vores sociale sammenhold på tværs af aldersgrupper styrkes år for år. Vi er kun lige i starten af amtsturneringen så det er for tidligt at spå om udfaldet i de enkelte rækker. Vi ser nu frem mod afholdelse af julearrangement for ungdoms- og turneringsspillere. Dagen for turneringsspillerne er fastsat til torsdag den 10. december kl. 19.00 i Søndermarkshallen, og ungdomsafdelingen forventes at afholde deres mandag den 14. december kl. 16.00. Fra tirsdag den 15. december til og med fredag den 18. december er hallen lukket på grund af reparation af el-nettet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. september 2009

Så er ungdoms-, motions- og turneringsspillerne kommet igang med vores nye sæson, og dejligt at se nye, tidligere og "gamle" medlemmer. Enkelte spillere har af forskellige årsager taget en pause for denne sæson, så vi glæder os til et gensyn næste år. Vi har igen i år tilmeldt 6 hold til amtsturneringen, der hurtigst muligt vil blive tilgængelige på hjemmesiden. Vores nye bestyrelse har første møde 22. september hvor bl.a. kommende aktiviteter vil blive planlagt. Vores motionsafdeling kan stadig tilbyde spilletider torsdage 18-19, 20-21 og 21-22.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sæsonen 2008/2009

27. marst 2009

Vi har nu afviklet vores årlige klubmesterskab. Det største arrangement i nyere tid med 125 kampe der blev afviklet i en god ånd med mange spændende kampe. Alle kom igennem mesterskabet uden skader men de fleste måtte til efter følgende træning melde om meget ømme muskler.
Det var dejligt at se en stor del af ungdomsafdelings medlemmer deltage og de fik en rigtig god oplevelse.
26. marts afholdt vi den årlige generalforsamling der definitivt sætter punktum for sæsonen. Det blev til udskiftninger i bestyrelsen da Anders forlod bestyrelsen blev Gert valgt ind. Som suppleant valgtes Anni ind og som revisorsuppleant John R. Se hele referatet under punktet generalforsamling.
Bestyrelsen vil gerne takke for  et særdeles godt og spændende år, og vi glæder os til at byde alle nuværende og nye medlemmer velkommen til spillermøde torsdag den 20. august kl. 19.00 i Søndermarkshallen. Der udsendes indbydelse primo juli.
Turneringsspillerne spiller sommerbadminton fra 22. april til 17. juni kl. 19.00 - 22.00  i Nordhallen - begge dage inklusiv.

Go' sommer til alle

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. februar 2009

Sæsonen er nu på vej ind i den afsluttende fase og de fleste hold er ved at være færdige med amtsturneringen. Vi har igen i år set nogle aflysninger hen mod slutningen og det er ærgeligt for begge parter.
Desværre havde vi et meget chokerende uheld med en spiller der under en kamp i februar måned faldt om af hjertestop. Heldigvis var alle spillere på pletten og efter nogle hektiske minutter kunne spilleren forlade hallen gående ud til ambulancen. Spilleren har det efter omstændighederne godt og fra klubbens bestyrelse skal lyde en meget stor tak til holdet og modstanderne for en fremragende indsats.
Vi er ved at gøre klar til programmet der skal styre os sikkert gennem de ca 100 kampe til klubmesterskabet og det vil være hos deltagerne i uge 10/11.
Vi har bestyrelsesmøde 18.02.2009 hvor vi blandt andet drøfter afholdelsen af vores forårsfest samt generalforsamlingen torsdag den 26. marts.
Desværre er der intet nyt om DGI og Søndermarksskolens arrangement for 2-5 skoleår.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. januar 2009

Vi er nu over halvvejs i sæsonen og vi kigger frem mod klubmesterskabet og generalfossamlingen i marts. Turneringen forløber rigtig godt og de fleste hold klarer sig godt. Vi har heldigvis været forskånet for de store skader, så alle spillere er på vej til topform.
I uge 3 havde vi glædet os til skulle stå i børnenes tegn i samarbejde med DGI. DGI havde lavet en aftale med Søndermarksskolen der gik på at DGI stiller en badminton instruktør til rådighed. Aftalen blev at gymnastuiktimerne i uge 3 for 11 klasser (2-6 klasse) skulle danne rammen om dette super gode tiltag, og vi skulle være repræsenteret for at tiltrække nye spillere. Desværre skete der en meget beklagelig fejl fra DGI's side, så de 11 klasser blev reduceret til 4. ØV-ØV for en bummert. Der arbejdes i skrivende stund på at få de sidste 7 klasser igennem, for de 4 klasser der kom igennem blev det en super oplevelse og ABK har allerede nydt godt af det i form af nogle ønskede en prøvetime og der er også kommet nye medlemmer.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. december 2008

Året er ved at rinde ud og vores sidste træningsaften er torsdag den 18. december. Bestyrelsen vil gerne takke alle for et rigtig godt ½ år for klubben. Vi glæder os allerede til at komme på banen igen i januar, få rystet julemaden af os og komme videre med turneringen der i øvrigt forløber særdeles godt for alle vore hold.
Alle ønskes en glædelig jul samt et godt nytår.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. november 2008

Søndag den 16. november blev en rigtig fornøjelig søndag i klubbens tegn hvor der desværre ikke mødte helt så mange gæster op som forventet. De ca 45 gæster fik en rigtig god oplevelse hvor Karina Jørgensen Lillerød og Martin Delfs Gentofte gæstede klubben. Vi blandede kortene og lavede nogle fornøjelige kampe på banen hvor man tydeligt kan se forskellen på at træne flere timer hver dag og en gang om ugen. Udover de 4 kampe hvor der blev vist prøver på slag der aldrig er set i ABK, havde RSL (vores boldeleverandør) et sortiment beklædning og ketcehere med, og der var rimelig købelyst.
Vi takker endnu engang vores gæster og udvalgte spillere for en god gang opvisning.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. november 2008

Som nævnt i indlæg af 1. november har Anders valgt at forlade klubben og derved må vi ud at lede efter ny træner.
Det er en stor glæde at Gert og Thomas har meldt sig under fanerne og vi er blevt enige om at begge vil fremover indgå i trænertruppe, således at vi har 3 trænere at trække på. Tak til alle for løsning af dette problem.

Bestyrelsen vil arbejde videre med et skoleprojekt sammen med DGI der skal få flere børn fra 2 til 5 klasse til at dyrke motion. Denne motion skulle jo gerne være badminton og selvfølgelig i ABK. DGI er arrangør og ABK deltager for at promovere klubben.
Nærmere herom når dato og endeligt koncept foreligger.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. november 2008
Amtsturneringen er startet og den første runde er startet flot med 2 sejre og en uafgjort kamp.
Kommende kampe vil fremgå af forsiden

Ungdomsafdelingen må desværre sige farvel til vores mangeårige trofaste træner og ungdomsformand Anders Korsbæk, der har valgt at flytte til Holbæk hvor Tuse-Næs badmintonklub får glæde af Anders. Vi siger alle Anders tak for en storartet indsats og håber jævnligt at se ham på gæstevisit.

Motionsafdelingen melder om god aktivitet og vi har kun én bane ledig i tidsrummet 20.00 - 21.00.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


10. oktober 2008
Vi har fået en forrygende start på denne sæson med stor tilgang af medlemmer og samtidig er det lykkes os at få mere spilletid til vores ungdomsspillere.
Vi har haft det første bestyrelsesmøde hvor det blandt mange andre ting blev besluttet at oprette denne hjemmeside.
Vi er nu klar til at tag hul på turneringen der starter ca. 1. november og løber til ultimo februar.

Holdene er sat og holdlederne er klar til at kæmpe for ABK.

Ha' en rigtig god sæson.